menu

Kansallisten dialogien jatkokehitys

Operatiivinen ydinryhmä vastaa mallin jatkokehittämisestä. Kehittäminen pohjautuu keskustelukierroksista kerättävään palautteeseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen. Kehittämisen suuntaviivoina toimivat Kansallisten dialogien tavoitteet ja periaatteet. Säännöllinen arviointi ja palautteen kerääminen ovat osa Kansallisten dialogien toimintamallia.

Kansallisten dialogien jatkokehittämistä tehdään ensisijaisesti Operatiivisen ydinryhmän, Vakituisten keskustelunjärjestäjien ja toissijaisesti muiden aiheeseen liittyvien toimijoiden kanssa.

Erilaiset ”Kansallisten dialogien sovellutukset” luovat mallille luontaista evoluutiota ja sovellutuksien tulosten ja oppien jakamiseen kannustetaan, niin että kaikki voivat niitä halutessaan hyödyntää. Näitä esimerkkejä pyritään myös linkittämään Kansallisten dialogien sivuille.