menu

Vaikuttavuus

Kansallisten dialogien ensisijaisena tavoitteena on mahdollisimman laaja-alaisen ymmärryksen rakentaminen ihmisten kokemuksista ja käsillä olevista taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista haasteista. Tavoitteena on myös vahvistaa osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja suomalaisten yhteiskunnan muutoskykyä sosiaalisen vuoropuhelun kautta.

Kansalliset dialogit käynnistyvät 2023

Vuosi 2023 on oppimismatka, jonka aikana kerätään tietoa vaikuttavuudesta. Päivitämme vaikuttavuuteen liittyviä tietoja matkan edetessä.

Muita vastaavia dialogikokonaisuuksia

Kansallisten dialogien ensimmäisen kierroksen vaikuttavuudesta ei vielä ole tietoja, joten olemme koonneet alle muutaman vastaavan dialogikokonaisuuden.

Maahanmuutto­dialogit (2022)

Sisäministeriön koordinoimat maahanmuuttodialogit toimivat Kansallisten dialogien pilottina. Dialogit järjestettiin syksyllä 2022. Maahanmuuttodialogien tavoitteena oli:

 • lisätä keskustelua ja ymmärrystä eri ihmisten ja ihmisryhmien välillä
 • laajentaa tietoisuutta maahanmuuton muuttuvasta luonteesta
 • avartaa maahanmuuttokeskustelua turvapaikkapolitiikasta kokonaiskuvaan
 • edistää kotoutumista ja maahanmuuttajien osallisuutta.

Maahanmuuttodialogien yhteenvedon nostot vaikuttavat mm. uuden maahanmuuttolain sisältöihin.

Voit perehtyä maahanmuuttodialogeihin täällä.

Demokratian puolustusdialogit (2022)

Sitra järjesti demokratian puolustusdialogit vastauksena Venäjän hyökkäyssodan nostamaan huoleen demokratian tilasta. Demokratian puolustusdialogit järjestettiin huhti- ja kesäkuussa 2022.

Demokratian puolustusdialogit tilastoina:

 1. 71 dialogia
 2. 500 osallistujaa, joista xx livenä ja xx Teamsin välityksellä
 3. 62 järjestäjää

Tutustu demokratian puolustusdialogin tiivistelmään täällä.

Suuri luontodialogi (2022)

Sitra järjesti Suomen suurinta Luontodialogi-päivän 9.3.2022. Tarkoitus oli luoda rakentavaa keskustelua luontokadon pysäyttämisestä.

Luontodialogit tilastoina:

 1. 103 dialogia
 2. 800 osallistujaa

Tutustu luontodialogin tiivistelmään täällä.

Poikkeusaikojen dialogit (2020-2021)

Poikkeusajan dialogit oli DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön ja valtiovarainministeriön dialogisten keskustelujen sarja, jossa annettiin areena kansalaisten kokemuksille poikkeusajan Suomessa eri näkökulmista.

Poikkeusaikojen dialogit tilastoina:

 • 296 dialogia
 • 2130 osallistujaa
 • 111 järjestäjää

Perehdy tarkemmin täällä.