menu
Yhteenveto

Demokratian puolustus­dialogien yhteenveto – Kansanvallan vahvistaminen kuuluu kaikille

Demokratian puolustusdialogit järjestettiin vastauksena Venäjän hyökkäyssodan nostamaan huoleen demokratian tilasta. Ukrainaan kohdistunut häikäilemätön hyökkäys havahdutti monet huomaamaan, että demokratia ei ole itsestäänselvyys. Sitä on tuettava päivittäin ja uudistettava jatkuvasti. Tähän työhön tarvitaan kaikkia kansalaisia.

Demokratian puolustusdialogit järjestettiin vastauksena Venäjän hyökkäyssodan nostamaan huoleen demokratian tilasta. Ukrainaan kohdistunut häikäilemätön hyökkäys havahdutti monet huomaamaan, että demokratia ei ole itsestäänselvyys. Sitä on tuettava päivittäin ja uudistettava jatkuvasti. Tähän työhön tarvitaan kaikkia kansalaisia.

Demokratian puolustusdialogeihin osallistui huhti- ja kesäkuussa 2022 62 keskustelunjärjestäjää kunnista kansalaisjärjestöihin ja kansalaisaktiiveista yrityksiin. Osallistujia 71 keskustelussa oli yhteensä yli 500. Dialogeja järjestettiin ympäri Suomea ja ulkomailla, kasvotusten ja etänä.

Keskustelut toivat esiin, että demokratia saa ihmisten elämässä moninaisia sisältöjä ja kytkeytyy niin turvallisuuden ja vapauden tunteisiin, kokemuksiin osallisuudesta, kuin erilaisiin vaikuttamiseen tapoihin. Demokratia valottui dialogeissa lukuisista eri näkökulmista, ulottuen henkilökohtaisista kokemuksista aina aikamme suuriin poliittisiin kysymyksiin. Dialogit osoittivat, että lähes jokainen yksittäinen kansalainen ja yhteisö voi löytää omasta toiminnastaan kiinnekohtia demokraattisen yhteiskunnan vahvistamiseen. Keskusteluissa pohdittiin, mitä demokratia itse kullekin merkitsee, miten se erilaisten ihmisten arjessa toteutuu, mikä demokratiaa uhkaa ja mitä voimme yhdessä tehdä demokratian puolustamiseksi paikallisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Demokratian ja vapaan kansalaisyhteiskunnan arvo nousee erityisellä tavalla näkyviin kriisien ajassa. Demokratian puolustusdialogit kiinnittyvät osaksi kansallista henkistä kriisinkestävyyttä tilanteessa, jossa globaalia pandemiaa seurasi laaja turvallisuuskriisi. Dialogit loivat kansalaisille paikkoja kokoontua yhteen käsittelemään rakentavalla tavalla kokemuksiaan ja näkemyksiään demokratiasta. Yhteen tuleminen, toisten kuunteleminen ja asioiden syvällinen pohtiminen on osa demokraattista elämäntapaa. Ennen kaikkea dialogit tuottivat arvokasta kokemustietoa siitä, miten kansalaiset eri puolilla Suomea ja myös muualla maailmassa kiinnittyvät demokratiaan ja kokevat sen tilan.

Demokraattinen yhteiskunta elää ja kehittyy. Mitä kattavammin saamme keskusteluun mukaan erilaisia ihmisiä ja erilaisia ääniä, sitä paremmat keinot meillä on puolustaa demokratiaa nyt ja tulevaisuudessa.

Julkaisun perustiedot

Otsikko: Demokratian puolustusdialogit

Alaotsikko: Kansanvallan vahvistaminen kuuluu kaikille

Tekijät: Kai Alhanen ja Elina Henttonen

Julkaisupaikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2022

Julkaisija: Sitra

Sivumäärä: 41

ISBN (PDF): 978-952-347-295-2

ISSN (PDF): 1796-7112

Sarja: Sitran selvityksiä

Julkaisun numero: 222

Lataa julkaisu arrow_forward
Demokratian puolustusdialogit -julkaisun kansikuva.