menu

Kansallisten dialogien toimijat

Kansallisissa dialogeissa keskeisiä toimijoita ovat keskustelijat ja keskustelunjärjestäjät. Dialogien ja niiden vaikuttavuuden mahdollistamiseksi tarvitaan operatiivinen ydinryhmä huolehtimaan taustajärjestelyistä ja muun muassa yhteenvedon laadinnasta. Yhteenvedon hyödyntäjät ovat myös tärkeitä vaikuttavuuden vuoksi.

Operatiivinen ydinryhmä

 • Käynnistää, suunnittelee ja koordinoi kokonaisuutta
 • Kartoittaa ja päättää aiheen
 • Kutsuu, innostaa, sitouttaa ja kiittää keskustelunjärjestäjät
 • Laatii materiaalit
 • Perehdyttää ja sparraa
 • Kokoaa ilmoittautumiset ja kirjaukset
 • Analysoi kirjaukset ja vastaa yhteenvedon laatimisesta
 • Julkaisee ja välittää yhteenvedon
 • Tiedottaa ja viestii
 • Arvioi ja kehittää kokonaisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Keskustelun järjestäjät

Kolmenlaisia järjestäjiä: vakituiset keskustelunjärjestäjät, aiheen mukaiset ja avoimella kutsulla mukaan tulleet keskustelunjärjestäjät

 • Varaavat tilan tai alustan ja mahdolliset tarjottavat
 • Kutsuvat keskustelijat
 • Ohjaavat ja kirjaavat keskustelun
 • Toimittavat kirjaukset operatiiviselle ydinryhmälle
 • Viestivät keskustelusta
 • Hyödyntävät kirjauksia ja yhteenvetoa
 • Haastavat muita mukaan keskustelunjärjestäjiksi

Keskustelijat

 • Osallistuvat eri keskustelunjärjestäjien keskusteluihin tuoden keskusteluihin mukaan omat kokemuksensa aiheesta
 • Pääsevät käsittelemään omia kokemuksiaan rakentavasti dialogissa

Yhteenvedon hyödyntäjät

 • Hallinto hyödyntää syntynyttä ymmärrystä päätöksenteon ja politiikkatoimien valmistelussa, tulevaisuus- ja ennakointityössä ja hallinnon ja kansalaisjärjestöjen vuoropuhelun ja yhteistyön vahvistamisessa
 • Keskustelun järjestäjät, keskustelijat ja muut tahot hyödyntävät yhteenvetoa omien tarpeidensa mukaan

Keskustelun järjestäjät

Operatiivinen ydinryhmä huolehtii siitä, että keskustelukierroksen keskustelunjärjestäjistä muodostuu laaja alueellinen ja ryhmittäinen kirjo niin että aiheen käsittely on mahdollisimman laajaa ja moninäkökulmaista.

Kansallisista dialogien tavoitteena on, että keskustelun järjestämisestä on myös keskustelunjärjestäjän omalle toiminnalle tai organisaatiolle hyötyä syvemmän ymmärryksen syntymisenä. Keskustelunjärjestäjien toivotaan saavan kokemuksen kuulumisesta yhteiskunnallisesti merkittävään kokonaisuuteen.

Vakituiset keskustelunjärjestäjät

Vakituisiksi keskustelunjärjestäjiksi tavoitellaan koko Suomen kattavasti ja mahdollisimman laajasti eri ihmisryhmiä tavoittavia toimijoita. Vakituiseksi keskustelunjärjestäjäksi otetaan kaikki kriteerit täyttävät halukkaat ja heistä muodostuu pooli. Poolia ylläpitää operationaalinen ydinryhmä.

Kansalliset dialogit järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kerran kevät- ja kerran syyskaudella. Kevät tai syyskauden sisällä on kahdesta neljään keskustelupäivää, joista vähintään kahdessa vakituisten keskustelujärjestäjien tulee järjestää keskustelu. Vakituisena keskustelujärjestäjänä voi toimia niin pitkään, kuin sitoutuu järjestämään vähintään kaksi keskustelua kaudessa. Näin huolehditaan siitä, että vakituiset keskustelunjärjestäjät ovat aktiivisia toimijoita.

Vakituisella keskustelujärjestäjällä tulee olla aiempaa kokemusta dialogien järjestämisestä ja ohjaamisesta. Keskustelunjärjestäjä on osallistunut esimerkiksi Poikkeusajan dialogeihin, Demokratian puolustusdialogeihin, Maahanmuuttodialogeihin tai muuten järjestänyt ja ohjannut dialogeja.

Vakituiset keskustelunjärjestäjät pääsevät vaikuttamaan aiheen valintaan ja kutsutaan mukaan vertaisverkostoon.

Valtiovarainministeriö vastaa vakituisten keskustelunjärjestäjien vertaistoiminnasta ja tavoitteena on muodostaa keskinäistä tukea toisilleen antava verkosto, joka kokoontuu muutaman kerran kaudessa. Vertaisverkoston toiminta suunnitellaan yhdessä vakituisten keskustelujärjestäjien kanssa verkostosta kumpuavien tarpeiden mukaan.

Vakituisten keskustelunjärjestäjien toivotaan myös levittävän tietoa Kansallisista dialogeista ja keskustelunjärjestäjäksi pääsystä.

Vakituisia keskustelunjärjestäjiä ovat tällä hetkellä

 • Diakonissalaitos
 • Diakonissalaitos/D-asema Kannelmäki
 • DialogiAkatemia
 • Erätauko-säätiö, vilja.vonweissenberg(a)eratauko.fi
 • Espoon kaupunginkirjasto
 • Espoon kaupunki
 • Familia ry
 • Forssan kaupunki
 • Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
 • Helsingin Diakonissalaitos, Oulun D-asema
 • HUS Siltasairaala
 • InnoOK, info(at)innook.fi
 • Intonaattorit Oy
 • Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.
 • Kalliolan Setlementti
 • Kansalaisareena, nyara.wise(at)kansalaisareena.fi
 • Kansanvalistusseura sr. (Kvs-säätiö)
 • Kare Ry
 • Kaskas Media Oy
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
 • Kela, anna-stiina.lundqvist(at)kela.fi
 • Kouvolan kaupunginkirjasto
 • Kynnys Ry, mika.valimaa(at)kynnys.fi
 • Lahden kaupunki
 • Lastensuojelun keskusliitto, ulla.siimes(at)lskl.fi
 • Liisa Vilkki, liisa@kohtaavadialogi.com
 • Maaseudun Sivistysliitto
 • Mieli, Rovaniemen seudun mielenterveysseura ry
 • Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
 • Mila Harra, mila.harra(at)gmail.com
 • Naistenkartano ry
 • Oikeusministeriö, ETNO
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Opintokeskus Sivis, annika.tahvanainen-jaatinen(at)ok-sivis.fi
 • Opintokeskus Visio, maia.fandi(at)opintokeskusvisio.fi
 • Oulun kaupunki
 • Pesäpuu ry
 • Puolakanaho Teemu
 • ROBOLINE GROUP Oy, mikael.jarvenkyla(at)outlook.com
 • Rovaniemen kaupunki
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Sitra, hannele.laaksolahti(at)sitra.fi
 • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi
 • Suomen Kotiseutuliitto, marika.punamaki(at)kotiseutuliitto.fi
 • Suomen Nuorisoseurat
 • Suomen Operaatio Libero ry
 • Suomen Setlementtiliitto ry
 • Suomen Viron-instituutti, hannele.valkeeniemi(at)finst.ee
 • Taiteen edistämiskeskus, anna.sidorova(at)taike.fi
 • Tammelan kunta
 • Tukena-säätiö
 • Turun tuomiokirkkoseurakunta
 • Tuusulan kunta
 • Valtiovarainministeriö/Avoin hallinto, katju.holkeri(at)gov.fi
 • Vantaan kaupunki/Kaupunkikulttuuri/Yhteiset palvelut
 • Ulkoministeriö/Kathmandu Nepal

Aiheen mukaiset keskustelunjärjestäjät

Ydinryhmä kartoittaa ja kutsuu aiheen mukaiset keskustelunjärjestäjät. Tavoitteena on saada mahdollisimman kattavasti erilaisia ryhmiä käymään keskustelua valitusta Kansallisen dialogien aiheesta ja löytää eri kohderyhmien toimijoita keskustelunjärjestäjäksi. Aiheen mukaiset järjestäjät etsitään ja houkutellaan mukaan joka kierrokselle erikseen.

Muut keskustelunjärjestäjät

Kuka tai mikä tahansa organisaatio voi osallistua ja järjestää keskustelukierroksella keskustelun/keskusteluja. Keskustelunjärjestäjiä tuetaan keskustelun järjestämisessä.

Kansallisen dialogien viestintä on erityisesti tämän ryhmän aktivoimisen kohdalla tärkeää. On helpompaa lähteä järjestämään keskustelua, jos Kansallisten dialogien aihe sekä mahdollisuus keskustelunjärjestämiseen on näkynyt laajasti, esimerkiksi valtakunnallisessa mediassa tai sosiaalisessa mediassa.