menu

Usein kysytyt kysymykset

Tälle sivulle on koottu asioita, joita kysytään usein. Päivitämme sivua aina tarvittaessa.

Dialogien järjestämisestä

Onko dialogin järjestäminen työlästä?

Keskustelun järjestäminen on tehty mahdollisimman helpoksi keskustelunjärjestäjien materiaaleilla. Aikaa kannattaa varata erityisesti keskustelijoiden kutsumiseen sekä keskusteluun valmistautumiseen. Enemmän ohjeistusta löytyy keskustelunjärjestäjän materiaalipaketista.

Mitä dialogin järjestäminen vaatii keskustelujärjestäjältä?

Keskustelunjärjestäjän tulee määritellä tarkempi aihe ja ilmoittautua mukaan. Varata tila ja mahdolliset tarjoilut tai etäkeskustelualusta. Kutsua keskustelijat. Ohjata keskustelu ja varata keskusteluun henkilö, joka toimii kirjurina. Toimittaa keskustelun mahdollisimman tarkka kirjaus keskustelun jälkeen.

Saanko tukea dialogin järjestämiseen?

Käynnissä olevan Kansallisen dialogin materiaalit löytyvät keskustelujärjestäjän materiaalipaketista. Saat myös tarvittaessa tukea tarkemman aiheen määrittelemiseen operatiiviselta ydinryhmältä.

Mistä löydän keskustelun ohjaamista tukevat materiaalit?

Keskustelun ohjaamiseen tukea löytyy Erätauko-työkaluista.

Kansallisten dialogien mallista

Mikä on kansallisen dialogin malli?

Kansalliset dialogit on uudenlainen malli yhteiskunnallisen vuoropuhelun toteuttamiseen kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten yhteistyönä. Kansallisissa dialogeissa keskustellaan ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista ja teemoista tavalla, joka vahvistaa osallisuutta ja synnyttää ihmisten kokemuksiin perustuvaa ymmärrystä erilaisista haasteista ja mahdollisuuksista.

Lue täältä lisää mistä on kyse.

Mihin kansallisten dialogien mallia käytetään?

Kansallisten dialogien tarkoituksena on rakentaa keskusteluihin osallistujien kokemusten kautta yhteistä ymmärrystä erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista.

Dialogeja järjestetään aiheista, joista Suomessa tarvitaan lisää syvempää ymmärrystä, ja jotka koskettavat laajaa joukkoa kansalaisia koko valtakunnan tasolla. Tarkoitus on, että aiheen laajempi ymmärrys hyödyttää myös julkista hallintoa. Lue lisää tavoitteista ja arvoista.

Miksi kansallisia dialogeja tulisi järjestää, mitä hyötyä niistä on?

Tavoitteena on mahdollisimman laaja-alaisen ymmärryksen rakentaminen ihmisten kokemuksista ja käsillä olevista taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista haasteista. Tavoitteena on vahvistaa osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja suomalaisten yhteiskunnan muutoskykyä sosiaalisen vuoropuhelun kautta. Lue lisää.