menu

Kansallisten dialogien malli

venn-diagrammi Kansallisten dialogien yhteenvedon hyödyntäjistä. Keskustelijat, keskustelun järjestäjät ja operatiivinen ydinryhmä.

Kansalliset dialogit on uudenlainen malli yhteiskunnallisen vuoropuhelun toteuttamiseen kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten yhteistyönä. Kansallisissa dialogeissa keskustellaan ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista ja teemoista tavalla, joka vahvistaa osallisuutta ja synnyttää ihmisten kokemuksiin perustuvaa ymmärrystä erilaisista haasteista ja mahdollisuuksista.

Kansallisissa dialogeissa on kyse dialogisten keskusteluiden toistettavasta sarjasta, johon kutsutaan mukaan mahdollisimman laajasti erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä järjestämään dialogeja. Keskusteluiden tarkoituksena on rakentaa osallistujien kokemusten kautta ymmärrystä erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista.

Kansallisten dialogien malli ei ole poliittinen prosessi, eikä siinä tavoitella yksimielisyyttä tai tehdä päätöksiä. Tavoitteena on mahdollisimman laaja-alaisen ymmärryksen rakentaminen ihmisten kokemuksista ja käsillä olevista taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista haasteista. Tavoitteena on vahvistaa osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja suomalaisten yhteiskunnan muutoskykyä sosiaalisen vuoropuhelun kautta.

Dialogin määritelmä

Dialoginen keskustelu tähtää ymmärryksen lisääntymiseen käsiteltävistä asioista, toisista ihmisistä ja omasta itsestä. Dialogi on demokratian luovuttamaton ydin, jolla vahvistetaan jokaisen ihmisen osallisuutta, tasa-arvoisuutta ja vapautta.