menu

Modell för nationella dialoger

venn diagram över dem som utnyttjar sammandraget: debattörer, diskussionsarrangörer och operativ kärngrupp

Nationella dialoger är en ny slags modell för genomförande av samhällsdialogen i samarbete mellan medborgare, sammanslutningar och myndigheter. I de nationella dialogerna diskuteras frågor och teman som är viktiga för människor och gemenskaper på ett sätt som stärker delaktigheten och ger en på människors erfarenheter baserad förståelse för olika utmaningar och möjligheter.

I nationella dialoger är det fråga om en serie dialoger som upprepas och till vilken så många olika människor och gemenskaper som möjligt bjuds in för att ordna dialoger. Syftet med diskussionerna är att genom deltagarnas erfarenheter skapa förståelse för olika samhälleliga fenomen, utmaningar och möjligheter.

Modellen för nationella dialoger är inte en politisk process och den eftersträvar inte enhällighet eller fattar beslut. Målet är att bygga upp en så bred förståelse som möjligt av människors erfarenheter och de aktuella ekonomiska, sociala och ekologiska utmaningarna. Målet är att stärka delaktigheten, samhörigheten och det finländska samhällets förmåga att förändras genom social dialog.

Definition av dialog

Den dialogiska diskussionen syftar till att öka förståelsen för de frågor som behandlas, för andra människor och för sig själva. Dialog är demokratins oeftergivliga kärna som stärker alla människors delaktighet, jämlikhet och frihet.