menu

Aktörer inom nationella dialoger

Centrala aktörer i de nationella dialogerna är debattörerna och diskussionsarrangörerna. För att möjliggöra dialoger och deras effekter behövs en operativ kärngrupp som sköter bakgrundsarrangemangen och bl.a. sammanfattningen. De som utnyttjar sammandraget är också viktiga med tanke på effekterna.

Den operativa kärngruppen

 • Startar, planerar och samordnar helheten
 • Kartlägger och beslutar om beredningen av
 • Bjuder in, inspirerar, engagerar och tackar diskussionsanordnarna
 • Sammanställer material
 • Introducerar och sparrar
 • Samlar in anmälningar och registreringar
 • Analyserar registreringarna och ansvarar för sammanfattningen
 • Publicerar och förmedlar ett sammandrag
 • Informerar och kommunicerar
 • Utvärderar och utvecklar helheten tillsammans med andra aktörer

Diskus­sionsanord­nare

Tre slags arrangörer: permanenta diskussionsanordnare, diskussionsanordnare enligt tema och som har kommit med på öppen inbjudan

 • Reserverar utrymmet eller plattformen och eventuella tjänster som ska tillhandahållas
 • Inbjudande debattörer
 • Styr och registrerar diskussionen
 • Skickar registreringar till den operativa kärngruppen
 • Kommunicerar om diskussionen
 • Utnyttjar registreringar och sammandrag
 • Utmanar andra att delta som diskussionsanordnare

Debattörer

 • Deltar i olika diskussionsanordnares diskussioner och för med sig egna erfarenheter av ämnet
 • Får diskutera sina erfarenheter konstruktivt i dialog

De som utnyttjar sammandraget

 • Förvaltningen utnyttjar den inhämtade förståelsen i beredningen av beslutsfattandet och politiska åtgärder, i framtids- och prognostiseringsarbetet och i stärkandet av dialogen och samarbetet mellan förvaltningen och frivilligorganisationerna.
 • Diskussionsarrangörer, debattörer och andra drar nytta av sammanfattningen enligt sina egna behov.

Diskus­sionsanord­nare

Den operativa kärngruppen ser till att diskussionsanordnarna bildar en bred regional och gruppspecifik mångfald så att behandlingen av temat är så omfattande som möjligt och ur flera synvinklar.

Syftet med de nationella dialogerna är att ordnandet av diskussion också ska vara till nytta för arrangörens egen verksamhet eller organisation i och med att en djupare förståelse uppstår. Det är önskvärt att diskussionsanordnarna får erfarenhet av att höra till en samhällsviktig helhet.

Permanenta diskussionsanordnare

Målet är att permanenta diskussionsanordnare ska omfatta hela Finland och omfatta så många aktörer som möjligt som når olika människogrupper. Som permanent diskussionsanordnare tas alla som vill och uppfyller kriterierna och de bildar en pool. Poolen upprätthålls av en operationell kärngrupp.

Nationella dialoger ordnas två gånger om året, en gång om våren och en gång om hösten. Våren eller hösten infaller mellan två och fyra diskussionsdagar, och i minst två av dem ska de permanenta diskussionsanordnarna ordna en diskussion. Den som ordnar permanent diskussion kan vara verksam så länge som han eller hon förbinder sig att ordna minst två diskussioner per säsong. På detta sätt ser man till att de permanenta diskussionsanordnarna är aktiva aktörer.

Den permanenta diskussionsanordnaren ska ha tidigare erfarenhet av att ordna och styra dialoger. Diskussionsarrangören har till exempel deltagit i dialoger under undantagstiden, försvarssamtal för demokratin, invandrardialoger eller på annat sätt ordnat och styrt dialoger.

De permanenta diskussionsanordnarna kan påverka valet av tema och bjudas in till referensnätverket.

Finansministeriet ansvarar för de ordinarie diskussionsanordnarnas kamratstödsverksamhet och målet är att bilda ett nätverk som ger ömsesidigt stöd och som sammanträder några gånger i veckan. Referensnätverkets verksamhet planeras tillsammans med de permanenta diskussionsanordnarna utifrån de behov som följer av nätverket.

Det önskas också att de permanenta diskussionsanordnarna sprider information om nationella dialoger och om tillgången till diskussionsanordnare.

Permanenta diskus­sionsanord­nare är för närvarande

 • Centralförbundet för barnskydd, ulla.siimes(at)lskl.fi
 • Centret för konstfrämjande, anna.sidorova(at)taike.fi
 • Diakonissanstalten
 • Diakonissanstalten/D-stationen Kannelmäki
 • DialogAkademin
 • Dialogpaus-stiftelsen, vilja.vonweissenberg(at)eratauko.fi
 • Esbo stad
 • Esbo stadsbibliotek
 • Familia rf
 • Finansministeriet/öppen förvaltning, katju.holkeri(at)gov.fi
 • Finlands Hembygdsförbund, marika.punamaki@kotiseutuliitto.fi
 • Finlands Settlementförbund rf
 • Finlands Ungdomssällskap
 • Folkpensionsanstalten, anna-stiina.lundqvist(at)kela.fi
 • Forssa stad
 • Helsingfors Diakanissanstalt, Uleåborgs D-station
 • HUS Mejlans brosjukhus
 • InnoOK, info(at)innook.fi
 • Intonaattorit Oy
 • Justitieministeriet, ETNO
 • Kalliolan Setlementti
 • Kare ry
 • Kaskas Media Oy
 • Kouvola stadsbibliotek
 • Kvs Stiftelse
 • Lahtis stad
 • Landsbygdets Bildningsförbund rf
 • Liisa Vilkki, liisa@kohtaavadialogi.com
 • Medborgararenan, anyara.wise(at)kansalaisareena.fi
 • Michels affärsverk Otavia
 • MIELI, föreningen för mental hälsa i Rovaniemiregionen rf
 • Mila Harra, mila.harra(at)gmail.com
 • Naistenkartano rf
 • Pesäpuu rf
 • Puolakanaho Teemu
 • ROBOLINE GROUP Oy, mikael.jarvenkyla(at)outlook.com
 • Rovaniemi stad
 • Sitra, hannele.laaksolahti(at)sitra.fi
 • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi
 • Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr
 • Studiecentralen Sivis, annika.tahvanainen-jaatinen(at)ok-sivis.fi
 • Studiecentralen Visio, maia.fandi(at)opintokeskusvisio.fi
 • Suomen Operaatio Libero
 • Suomen Viron-instituutti, hannele.valkeeniemi(at)finst.ee
 • Tammela kommun
 • Tröskeln rf, mika.valimaa(at)kynnys.fi
 • Tukena
 • Tusby kommun
 • Uleåborgs stad
 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Utrikesministeriet/Katmandu
 • Utvecklingscentret Opinkirjo
 • Vanda stads stad/stadkultur/gemensamma tjänster
 • Yrkeshögskolan Savonia
 • Åbo domkyrkoförsamling

Diskussionsanordnare enligt tema

Kärngruppen kartlägger och bjuder in diskussionsarrangörer enligt temat. Målet är att få olika grupper att på ett så heltäckande sätt som möjligt diskutera det valda temat för nationella dialoger och hitta aktörer från olika målgrupper som diskussionsanordnare. Man söker efter lämpliga anordnare och lockar dem till varje rundresa skilt för sig.

Övriga diskussionsanordnare

Vem som helst eller vilken organisation som helst kan delta och ordna diskussioner eller diskussioner under diskussionsrundan. Diskussionsanordnarna får stöd med att ordna diskussionen.

Kommunikationen mellan de nationella dialogerna är viktig särskilt när det gäller aktiveringen av denna grupp. Det är lättare att börja ordna diskussionen om ämnet för de nationella dialogerna och möjligheten att ordna diskussion har fått stor synlighet, till exempel i riksomfattande medier eller i sociala medier.