menu
Tapahtuma

Kutsu Kansallisten dialogien vakituiseksi kes­kus­te­lu­jär­jes­tä­jäk­si

Kansallisiin dialogeihin halutaan laaja joukko erilaisia keskustelujärjestäjiä ja toivotamme teidät mukaan.

Kansalliset dialogit järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kerran kevät- ja kerran syyskaudella. Kevät tai syyskauden sisällä on kaksi keskustelupäivää, joihin vakituisten keskustelujärjestäjien halutaan osallistuvan. Kunkin kauden keskusteluaihe vaihtelee riippuen siitä mikä yhteiskunnallisesti merkittävä kysymys tarvitsee Suomen läpäisevää ymmärryksen syventämistä. Ensimmäinen Kansallinen dialogi järjestettiin kevätkaudella 2023. Vakituiset keskustelunjärjestäjät pääsevät vaikuttamaan aiheen valintaan ja kutsutaan mukaan vertaisverkostoon.

Odotamme että vakituisella keskustelujärjestäjällä on jo kokemusta dialogien järjestämisestä ja ohjaamisesta. Olette osallistuneet esimerkiksi Poikkeusajan dialogeihin, Demokratian puolustusdialogeihin tai Maahanmuuttodialogeihin. Vakituisena keskustelujärjestäjänä voi toimia niin pitkään, kuin sitoutuu järjestämään vähintään kaksi keskustelua kaudessa.

Valtiovarainministeriö vastaa vakituisten keskustelujärjestäjien vertaistoiminnasta ja tavoitteena on muodostaa keskinäistä tukea toisilleen antava verkosto, joka kokoontuu muutaman kerran kaudessa. Vertaisverkoston toiminta suunnitellaan yhdessä vakituisten keskustelujärjestäjien kanssa verkostosta kumpuavien tarpeiden mukaan.

Ilmoittaudu vakituiseksi keskustelunjärjestäjäksi sähköpostitse: kansallisetdialogit(at)gov.fi

Kansallisia dialogeja koordinoi DialogiAkatemia, Lastensuojelun Keskusliitto, Sitra, Tuusulan kunta, valtiovarainministeriö sekä valtioneuvoston kanslia.

Kansalliset dialogit on uudenlainen malli yhteiskunnallisen keskustelun käymiseen kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten yhteistyönä. Kansallisissa dialogeissa keskustellaan yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista tavalla, joka vahvistaa osallisuutta ja synnyttää ihmisten kokemuksiin perustuvaa ymmärrystä käsiteltävään aiheeseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Dialogien yhteenvedot toimitetaan kuntien ja valtion hallinnolle.