menu
Händelse

Inbjudan till perma­nenta diskus­sionsar­rangörer för nationella dialoger

I de nationella dialogerna vill vi ha ett stort antal diskussionsarrangörer och hoppas att ni deltar.

Nationella dialoger ordnas två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. På våren eller hösten ordnas två till fyra diskussionsdagar, förhoppningen är att de permanenta diskussionsarrangörerna ska delta i minst två. Temat för debatten varierar beroende på vilken samhällelig, viktig fråga som behöver en genomgripande fördjupad förståelse i Finland. Den första nationella dialogen ordnas under vårsessionen 2023. De permanenta diskussionsanordnarna kan påverka valet av tema och bjudas in till referensnätverket.