menu
Uutiset

Demokratian puolustusdialogit synnyttivät Demokraattisten kohtaamisten käsikirjan

Kansallisista dialogeista tehtyjä kirjauksia ja niistä koostettuja julkisia yhteenvetoja hyödynnetään monin tavoin pidemmälläkin aikavälillä. Yksi esimerkki tästä on viime syksyllä julkaistu Demokraattisten kohtaamisten käsikirja.

Käsikirja pohjautuu kevään 2022 Demokratian puolustusdialogeihin, joihin osallistui yli 500 keskustelijaa. Tutkijat Kai Alhanen ja Elina Henttonen palasivat analysoimaan dialogien kirjauksia ja kohtaamisten ja kohtaamattomuuden kokemuksista julkisissa palveluissa.

Demokraattiset kohtaamiset on käsikirjan pohjalta nostettu myös yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelmaan vuosille 2023-27. Tavoitteena on tukea demokratiaa parantamalla kohtaamisia julkisissa palveluissa. Yhtenä konkreettisena keinona on tehdä käsikirjaan pohjautuva koulutus sähköiseen oppimisympäristöön (eOppiva.fi).

Ihmisten luottamuksen vahvistaminen julkiseen hallintoon ja palveluihin on vahva, yhteinen tavoite OECD-maissa. Tässä yhteisessä luottamustyössä Demokraattisten kohtaamisten käsikirja on herättänyt laajaa kiinnostusta. Siksi käsikirja on käännetty myös englanniksi.

Käsikirja on suunnattu erityisesti julkisenpalvelun työntekijöille

Varhaiskasvatuksessa, kouluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, te-palveluissa, kirjastoissa ja kuntien ja valtion virastoissa on päivittäin hetkiä ja tilanteita, joissa demokraattiset arvot – vapaus, tasa-arvo, osallisuus ja oikeudenmukaisuus – konkretisoituvat arjessa. Parhaimmillaan palvelut tarjoavat kansalaiselle kokemuksen yhteiskunnasta, jossa jokaisen asia on tärkeä ja jossa tilanteita ratkotaan yhdessä kaikkia osapuolia kunnioittaen ja kuunnellen.

Julkisten palveluiden piirissä tehdään tärkeää demokratiatyötä joka ikinen päivä, ja erityisesti palveluissa tapahtuvissa kohtaamisissa piilee valtava mahdollisuus demokratian vahvistamiseen. Julkisen sektorin työntekijät kuitenkaan harvemmin mieltävät itseään kansalaisten yhteiskuntakokemuksiin vaikuttavina demokratiatoimijoina.

Julkisella sektorilla työskentelee yli 600 000 ihmistä ja monet heistä kohtaavat työssään juuri heitä, jotka ovat vaikeassa elämäntilanteissa tai vaarassa jäädä syrjään yhteiskunnasta. On aiheellista kysyä, millaisia vaikutuksia olisi, että yhä useammat kohtaamiset vahvistaisivat osapuolten myönteistä kokemusta demokraattisesta yhteiskunnasta, ja siten myös palveluiden vaikuttavuutta.

Julkiset palvelut ovat demokraattisen yhteiskunnan luottamusverkon solmukohtia. Ne synnyttävät ja ylläpitävät kansalaisten ja viranomaisten välistä luottamusta, mutta ne voivat myös rakentaa yksittäisten kansalaisten ja erilaisten ryhmien luottamusta toisiinsa.

Lue Sitran julkaisema Demokraatisten kohtaamisten käsikirja tästä.