menu

Nationella dialoger

Genom nationella dialoger skapas förståelse för olika samhälleliga fenomen, utmaningar och möjligheter i samarbete med medborgare, sammanslutningar och myndigheter.

Kom och arrangera en nationell dialog om möten och gemenskaper!

Temat för de nationella dialogerna hösten 2023 är ”Tillsammans och ensam”. I dialogerna diskuteras erfarenheterna av möten, gemenskapers betydelse och framtiden.

Läs mer arrow_forward

Frågor och svar

Kanske någon redan har frågat samma sak som du funderar över?

Läs frågor och svar arrow_forward