menu
Uutiset

Kansalliset dialogit näkyvästi esillä Julkisen johtamisen päivässä

Julkisen johtamisen päivä toi tiistaina 6.2. yhteen 200 johtajaa valtionhallinnon, kuntien ja hyvinvointialueiden ylimmästä johdosta. Yksi päivän tärkeistä aiheista olivat Kansalliset dialogit.

Valtiovarainministeriön viestintäpäällikkö Johanna Vesikallio kertoi keskeisiä nostoja helmikuun lopussa julkaistavasta syksyn 2023 Kansallisten dialogien yhteenvedosta ”Yhdessä ja yksin”.

Hän kertoi muun muassa, miten dialogien yhteenvedosta nousee tärkeää tietoa siitä, miten ihmiset hahmottavat yhteisöjen merkitystä omassa elämässään, mitä ovat suomalaisten yhteisöjen kipupisteet ja millaisin toimin Suomessa voidaan vahvistaa yhteisöjä ja myönteisiä kohtaamisia.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kannusti omassa puheenvuorossaan julkisen sektorin johtajia hyödyntämään Kansallisista dialogeista saatavaa tietoa, sekä myös osallistumaan ja järjestämään dialogeja. Hän puhui myös siitä, mitä johtopäätöksiä dialogeista voidaan nostaa ja korosti yhteisöllisyyden merkitystä suomalaisen yhteiskunnan innovatiivisuudelle.

Sitaatit

Sitaatit – Demokratian puolustusdialogit
Sitaatit – Elämää epävarmuudessa
Sitaatit – Maahanmuuttodialogit
Sitaatit – Mitä voimme oppia kriiseistä
Sitaatit – Poikkeusajandialogit