menu
Uutiset

Mikä tuo meidät yhteen? – syksyn 2024 Kansallisten dialogien teema on julkaistu

Kansalliset dialogit ovat sarja avoimia keskustelutilaisuuksia, jotka tarjoavat uudenlaisen keinon yhteiskunnalliseen vuoropuheluun. Syksyn dialogeissa etsitään Suomessa asuvia ihmisiä yhdistäviä asioita.

Kansallisissa dialogeissa ovat toistuvasti nousseet esiin ihmisten havainnot yhteiskunnan jakolinjojen syvenemisestä. Dialogien osallistujat ovat kokeneet, että eri ihmisryhmien on vaikeaa löytää yhdistäviä tekijöitä ja tapoja, joilla kohdata toisensa. Ristiriitoja ja erkaantumista voi syntyä erityisesti eri sukupolvien ja kulttuurien, ammattien ja toimeentulon, kaupunkilaisten ja maaseudulla asuvien sekä enemmistöjen ja vähemmistöjen välillä. Myös vastakkaiset poliittiset ideologiat erkaannuttavat ihmisiä toisistaan.

Kansallisissa dialogeissa on kyse keskusteluiden sarjasta, johon kutsutaan mahdollisimman laajasti erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä järjestämään dialogeja. Keskusteluiden tarkoituksena on saada tietoa osallistujien kokemuksista ja sitä kautta ymmärrystä ja ajankohtaista tietoa erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, haasteista ja mahdollisuuksista. Kaikista käydyistä keskusteluista tehdään yhteenveto, joka julkaistaan keskustelukierroksen jälkeen. Kerätty tieto kootaan kaikkien hyödynnettäväksi, ja se toimitetaan valtion ja kuntien käyttöön.

Syksyn keskustelupäivät ovat 10. lokakuuta ja 26. marraskuuta, ja niihin ovat tervetulleita ilmoittautumaan kaikki organisaatiot ja yhteisöt. Tavoitteena on, että keskustelun järjestämisestä on hyötyä keskustelunjärjestäjän omalle toiminnalle tai organisaatiolle esimerkiksi uuden tiedon ja ideoiden muodossa. Keskustelujen järjestäjille tarjotaan perehdytystä ja tukea keskustelijoiden kutsuprosessissa. Keskustelupäiviin voi ilmoittautua Kansallisten dialogien verkkosivuilla. Ilmoittautuminen aukeaa elokuun aikana.

Aihetta olivat valitsemassa Kansallisten dialogien toimintaan aktiivisesti osallistuvat organisaatiot, jotka ovat olleet järjestämässä keskusteluja myös kevätkaudella. Kansallisten dialogien aiheen tulee olla sellainen, josta Suomessa tarvitaan monipuolista ymmärrystä. Aiheen tulee koskettaa laajaa joukkoa kansalaisia, se ei saa sulkea pois mitään tiettyä ihmisryhmää sekä laajemman ymmärryksen aiheesta tulee hyödyttää koko julkishallintoa.