menu
Uutiset

Nuorten dialogit rasismista ja syrjinnästä toivat näkyviin kipeän asian suomalaisesta yhteiskunnasta

Suomessa järjestettiin dialogisarja yhteiskunnallisesti vaikeasta ja herkästä aiheesta: nuorten kohtaamasta rasismista ja häirinnästä.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) toteutti syyskuussa 2023 dialogisarjan, jossa nuoret ja aikuiset keskustelivat nuorten kohtaamasta rasismista ja häirinnästä, sekä niiden vaikutuksista nuorten elämään. Dialogisarja on osaltaan jatkoa sekä Poikkeusajan dialogeille että syksyllä 2022 järjestetyille Kansallisen dialogin mallin mukaisille Maahanmuuttodialogeille.

DialogiAkatemian Janne Kareisen ja Valtaamon Elina Henttosen kirjoittama raportti dialogeista puhutteli monia ihmisiä ja sai runsaasti huomiota myös mediassa.

Dialogisarja nuorten kohtaamasta rasismista ja syrjinnästä osoittaa, miten dialogin avulla voidaan saada monipuolista ymmärrystä vaikeastakin aihepiiristä.

Keskustelujen sisältöä kokoava raportti tuo dialogien valaisemat asiat laajemman yleisön tietoisuuteen ja muodostaa aineiston, jota voidaan käyttää monipuolisesti muiden aineistojen kanssa, kuten Helsingin Sanomien artikkeli ”Väkivaltakokemukset ja päihteiden käyttö korostuvat ulko­maalais­taustaisten lasten elämässä, kertoo kysely” tekee näkyväksi.

Dialogisarja ja raportti nuorten kohtaamasta rasismista ja syrjinnästä ovat tärkeitä tekoja rasismin vastaisessa työssä. Tutustu raporttiin tästä.