menu

Frågor och svar

På denna sida finns svaren på ofta ställda frågor samlade. Vi uppdaterar sidan vid behov.

Om ordnande av dialoger

Är det svårt att ordna en dialog?

Det har gjorts så enkelt som möjligt att ordna diskussionen med hjälp av diskussionsarrangörens material. Avsätt särskilt tid för att bjuda in deltagarna och för att förbereda dig för diskussionen. Mer anvisningar finns i diskussionsarrangörens materialpaket.

Vad krävs det av diskussionsarrangören för att ordna en dialog?

Diskussionsarrangören ska ange ett närmare ämne och anmäla sig. Reservera ett utrymme och eventuella serveringar eller en plattform för distansdiskussioner. Bjud in deltagarna. Ordna en faciliteter och en skribent för diskussionen. Lämna in en så noggrann beskrivning som möjligt efter diskussionen.

Får jag stöd för att ordna en dialog?

Material för den pågående nationella dialogen finns i diskussionsarrangörens materialpaket. Vid behov får du också stöd av den operativa kärngruppen för att fastställa ett närmare tema.

Var hittar jag material som stöd för att leda diskussionen?

Stöd för att leda diskussionen finns i Dialogpaus verktygen.

Om modellen för nationella dialoger

Vad är modellen för nationella dialoger?

Nationella dialoger är en ny slags modell för genomförande av samhällsdialog i samarbete mellan medborgare, sammanslutningar och myndigheter. I de nationella dialogerna diskuteras frågor och teman som är viktiga för människor och gemenskaper på ett sätt som stärker delaktigheten och ger en på människors erfarenheter baserad förståelse för olika utmaningar och möjligheter.

Läs mer.

Vad används modellen för nationella dialoger till?

Syftet med de nationella dialogerna är att utifrån deltagarnas erfarenheter skapa en gemensam förståelse för olika samhälleliga fenomen, utmaningar och möjligheter.

Det ordnas dialoger om frågor som kräver djupare förståelse i Finland och som berör en stor skara medborgare på riksnivå. Avsikten är att en bredare förståelse av ämnet också gagnar den offentliga förvaltningen. Läs mer om mål och värderingar här.

Varför bör nationella dialoger ordnas, vilken nytta har de?

Målet är att bygga upp en så bred förståelse som möjligt av människors erfarenheter och de aktuella ekonomiska, sociala och ekologiska utmaningarna. Målet är att stärka delaktigheten, samhörigheten och det finländska samhällets förmåga att förändras genom social dialog. Läs mer.