menu
Uutiset

Epävarmuus elämässä lisääntynyt, ihmisiä huolettaa hyvinvointivaltion tulevaisuus

Kevään 2023 aikana Kansallisten dialogien ensimmäisellä keskustelukierroksella ”Epävarmuudessa eläminen” pureuduttiin asioihin ja ilmiöihin, jotka aiheuttavat epävarmuuden kokemuksia Suomessa asuville ihmisille. Suurin osa keskusteluihin osallistuneista kansalaisista kokee epävarmuuden lisääntyneen elämässään.

Kevään 2023 aikana Kansallisten dialogien ensimmäisellä keskustelukierroksella ”Epävarmuudessa eläminen” pureuduttiin asioihin ja ilmiöihin, jotka aiheuttavat epävarmuuden kokemuksia Suomessa asuville ihmisille. Suurin osa keskusteluihin osallistuneista kansalaisista kokee epävarmuuden lisääntyneen elämässään.

Lukuisat keskusteluihin osallistuneet ihmiset nostavat esille kokemansa taloudellisen epävarmuuden. Sillä on monia vaikutuksia ihmisten arjen valintoihin, psyykkiseen kuormitukseen ja tulevaisuudenuskoon. Keskeiseksi pohdinnanaiheeksi dialogeissa nousi suomalainen hyvinvointivaltio ja sen tulevaisuus. Monia osallistujista askarruttaa, ’onko hyvinvointivaltiota enää olemassa, onko se rapautunut’. Tämä huoli kumpuaa erilaisista kokemuksista, joissa yhteiskunnan turvaverkot ovat pettäneet tai julkisia palveluita ei ole saatu.

Keskusteluihin osallistuneet kokivat, että myös yhteiskunnalliset vastakkainasettelut ovat lisääntyneet ja kansallisen yhteishengen nähtiin olevan koetuksella. Lisääntyneen epävarmuuden seurauksena monet kokevat uskonsa tulevaisuuteen heikentyneen.

Tärkeimmiksi epävarmuudessa elämistä helpottaviksi tekijöiksi nousevat yhteisöllisyys, arjen hyvinvointitaidot ja omiin arvoihin nojaava toiminta. ”Dialogeissa oli tunnistettavissa merkkejä siitä, ettei pelkkä ihmisten psyykkinen joustavuuden vahvistaminen riitä. Samaan aikaan on kyettävä kannustamaan ja tukemaan ihmisiä omia arvoja vahvistavaan toimintaan ja vaikuttamiseen”, kertoo DialogiAkatemian johtaja Kai Alhanen.

Kevään Kansalliseen dialogiin lähti mukaan 60 järjestäjää, joihin lukeutui kansalaisjärjestöjä ja yhdistyksiä, kuntia ja kaupunkeja, valtionhallintoa ja koulutusorganisaatioita, säätiöitä ja instituutteja, yrityksiä sekä yksittäisiä kansalaisia. Yhdessä nämä tahot toteuttivat 85 dialogia, joissa oli osallistujina noin 650 eri ikäluokkia, ammattiryhmiä ja kulttuuritaustoja edustavaa ihmistä.

Yhteenveto kevään dialogeista julkistetaan tänään iltapäivällä Hyvin sanottu –festivaalin yhteydessä Hämeenlinnan taidemuseossa (Viipurintie 2). Tilaisuus alkaa kello 14.00 ja on kaikille avoin.

Tutustu yhteenvetoon: Elämä epävarmuudessa, kevään 2023 Kansallisten dialogien yhteenveto

Lisätietoja:

Johtaja
Kai Alhanen
DialogiAkatemia
kai.alhanen@aretai.org

Finanssineuvos
Katju Holkeri
valtionvarainministeriö
katju.holkeri@gov.fi
+358 295 530 087