menu
Uutiset

Yhdessä ja yksin yhteenvetoraportti on julkaistu!

Yhteenveto syksyn kansallisista dialogeista: Yhteisöllisyys vaatii aktiivista panostusta

Syksyn 2023 kansallisissa dialogeissa koottiin kuvaa yhteisöistä ja kohtaamisista nykyhetken Suomessa. Dialogeihin osallistuneet kokivat huolta yhteisöllisyyden rapautumisesta erilaisten kriisien ja vastakkainasettelun lisääntymisen keskellä sekä yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä koronan jälkeen. Yhteisöllisyyden vahvistamisessa tärkeäksi koettiin tavalliset arjen kohtaamiset. Julkista hallintoa haastettiin ottamaan vahvempaa roolia yhteisöllisyyden tukemisessa.

Dialogien yhteenvetoraportissa kuvataan osallistujien tapaa hahmottaa sosiaalisia suhteita omassa elämässään. Esiin nousevat myös yhteisöjen kipupisteet ja elämäntilanteet, joissa ihmiset ovat vaarassa pudota yhteisöjen ulkopuolelle. Keskusteluja järjestettiin 68, ja niihin osallistui yli 650 keskustelijaa eri puolilla Suomea.

Dialogeista saatava kokemustieto kertoo lähiyhteisöjen, kuten perheen, ystävien ja harrastusten merkityksestä, mutta myös suomalaisen yhteiskunnan eri sosiaalista tasoista. Moni kokee kuuluvansa erilaisiin yhteisöihin, mutta osa myös kokee jäävänsä niiden ulkopuolelle.

Dialogien kolme keskeisintä johtopäätöstä:

  1. Digitalisaatio, hybridityö, erilaiset kriisit ja julkisten palveluiden uudelleenorganisointi vaikuttavat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. Poliittiset ja yhteiskunnalliset haasteet aiheuttavat yhteiskunnan jakautumista eri leireihin, ja kaikki nämä yhdessä haastavat yhteisöllisyyttä.
  2. Ihmiset voivat kokea yhteisöihin kiinnittymisen haastavaksi erilaisissa elämänkaaren vaiheissa. Osa kokee pysyvää ulkopuolisuutta ja yksinäisyyttä, ja yhteisöllisyyden rapautuminen heikentää heidän tilannettaan entisestään. Yhteisöllisyyden kokemus heijastuu myös kansalliseen kriisinkestävyyteen.
  3. Yksin pärjäämisen eetos, ihmisryhmien eriytyminen, rasismi ja esteellisyys heikentävät yhteisöllisyyttä. Arjen tasolla yhteisöt rakentuvat kohtaamisista, joissa yhteisöllisyyttä vahvistavat muun muassa kiireettömyys, kuuntelu ja läsnäolo. Yhteisöihin tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, ja julkinen hallinto voisi ottaa aktiivisemman roolin yhteisöllisyyden vahvistamisessa.

Lue koko yhteenvetoraportti tästä.

Kansalliset dialogit ovat sarja keskusteluja, joita kuka tahansa voi järjestää, ja joihin kuka tahansa voi osallistua. Seuraavissa kansallisissa dialogeissa keväällä 2024 keskustellaan yhdessä turvallisuudesta ja luottamuksesta. Tavoitteena on ymmärtää paremmin Suomessa asuvien ihmisten erilaisia kokemuksia turvattomuudesta ja turvallisuudesta sekä luottamuksen merkityksestä yhteiskunnassa.

Lisätiedot: 
Finanssineuvos Katju Holkeri, katju.holkeri(at)gov.fi, puh. 0295 530 087
Johtaja Kai Alhanen, Dialogiakatemia, kai.alhanen(at)aretai.org, puh. 040 5720 213