menu
Yhteenveto

Mitä voimme oppia kriiseistä? Yhteenveto kansalaisten ja poliitikkojen dialogeista

Poliitikkojen ja kansalaisten ”Mitä voimme oppia kriiseistä?” -dialogien tavoitteena oli avata mahdollisuus yhteiseen kansalaisten ja poliitikkojen dialogiin. Suomalainen yhteiskunta on läpikäymässä useampaa kriisiä. On tärkeää, että vaikeat ajat eivät katkaise kansalaisten ja päättäjien keskusteluyhteyttä ja että luottamusta voidaan rakentaa yhdessä. Dialogit olivat jatkoa koronapandemian aikana järjestelyille Poikkeusajan dialogeille ja Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen seurauksena järjestetyille Demokratian puolustusdialogeille. ”Mitä voimme oppia kriiseistä” -dialogien tarkoitus oli lisätä ymmärrystä siitä, kuinka kriisit Suomessa vaikuttavat ja miten voimme valmistautua tuleviin kriiseihin.

Dialogeissa keskusteltiin kriisien erilaisista seurauksista ja siitä, miten kriisit kohtelevat eri ihmisryhmiä hyvin eri tavalla. Dialogeissa pohdiitiin myös mitä kriisit oikeastaan ovat ja miten tärkeää on turvallisuuden tunne. Yksinäisyys kriiseissä ja sen seuraukset herättivät keskustelua. Esille nousivat myös järjestöjen ja vapaaehtoisten roolit kriiseissä ja miten kriisit näyttäytyvät eri ikäisten näkökulmasta. Viestinnän tärkeys kriisiaikoina oli yhtä lailla tärkeä aihe. Keskustelijat nostivat myös esiin erilaisia ratkaisuja ja ajatuksia kriiseistä selviämiseen ja niiden kanssa elämiseen.

Lue yhteenveto