menu
Nationell dialog

Nationell dialog om att leva i otrygghet

Vilka faktorer skapar osäkerhet i ditt liv? Vad är oroväckande? Vad hjälper oss att orka i vardagen trots osäkerheten? Var ser vi hopp?

Vi lever just nu i en tid där kriserna följer varandra. Stigande räntor, krig, energikris, inflation, klimatförändring, förlust av biologisk mångfald, social- och hälsovård, oro för unga och äldre. Mitt i allt detta arbetar vi, de unga utexamineras, det föds barn och livet fortsätter. Osäkerheten har dock satt sin prägel på vårt liv.

Vi bjuder in dig till nationella dialoger för att ordna en konstruktiv diskussion om att leva i osäkerhet.

Målet är att bättre förstå vad det är för osäkerhet som var och en just nu får leva med? Vad får dig, din omgivning, din organisation eller beslutsfattarna att känna att livet är betydelsefullt i denna tid?

Nationella dialoger ger oss möjlighet att konstruktivt behandla det som hänt oss under den senaste tiden och ger oss tillfälle att stanna upp och diskutera saker tillsammans med andra. I de nationella dialogerna diskuteras frågor som är viktiga för människor och gemenskaper på ett sätt som stärker delaktigheten och skapar förståelse för olika utmaningar och möjligheter.

Finansministeriet lämnar ett sammandrag av dialogerna till kommunerna och statsförvaltningen.

Hur kan jag delta?

Det är lätt att delta och det krävs ingen stor insats av diskussionsarrangören. Det viktigaste är viljan att delta i Finlands första nationella dialog!

 1. Kombinera känslan av osäkerhet med ett ämne som är viktigt för er, till exempel: ”Vad innebär det för våra rovdjur/Kuopiobor/Esbo?”, ”Vad innebär det för vår klass/arbetsgemenskap/våra hobbykretsar/daghem/barn/de vuxna i vårt daghem att leva i osäkerhet?”
 2. Föranmäl dig som diskussionsarrangör genom denna blankett.
 3. Ytterligare anvisningar om hur diskussionen ska genomföras publiceras senast 20.1.2023 på denna sida.

Vi sammanställer en lista över de diskussioner som ordnas på olika håll i landet längst ner på denna sida. Ett sammandrag av diskussionerna publiceras så att alla kan dra nytta av det.

Om du istället för att ordna en diskussion vill delta som debattör, kan du se efter en för dig själv lämplig dialog som du vill anmäla dig till!

Målet är en stor mängd dialoger mellan olika aktörer på olika håll i Finland, där finländarna kan föra en mångsidig debatt om hur man lever i osäkerhet, höra varandras åsikter, sänka skiljemurarna mellan olika uppfattningar och eventuellt lära sig något nytt om sig själva och andra.

Diskussionen kan ordnas under 2, 3 eller 4 timmar, antingen ansikte mot ansikte eller på distans.

Välkommen med!

Stöd till dis­kussionsarran­görerna

Vi ger diskussionsarrangörerna

Diskussionsarrangören ska

 • Ange närmare ämnesområde och anmäla sig
 • Avsätta en lokal och eventuella serveringar för diskussionen eller en plattform för distansdiskussioner
 • Bjuda in deltagarna
 • Styra diskussionen
 • Ge en person som för protokoll tillfälle att delta i diskussionen
 • Genast efter diskussionen skicka in en så noggrann registrering av diskussionen som möjligt genom blanketten

Dialogpaus

 • 2–4 timmar
 • Ansikte mot ansikte 6–12 debattörer i gruppen, på distans 3–8 debattörer
 • En diskussionsledare per ring
 • Dialogpaus är ett sätt att föra och inleda en konstruktiv diskussion. Läs mer om den här.

Evenemang

Onlinemöte