menu

Till medierna

Är du intresserad av att föra en artikel om nationella dialoger i de medier du företräder, eller av att delta i eller ordna en dialog?

De nationella dialogerna samordnas av en operativ kärngrupp som under perioden 2023–2024 ska bestå av DialogAkademin, stiftelsen Erätauko, Centralförbundet för barnskydd, Sitra, Tusby kommun, finansministeriet och statsrådets kansli.

De permanenta diskussionsordningarna för den internationella dialogen finns här.

Den pågående nationella dialogen hittar du här.

Kontakt per e-post på adressen kansallisetdialogit@gov.fi