menu

Nyheter

I migrationsdialogerna diskuterades integration och sysselsättningsutmaningar

29.03.2023 / Sammandrag

Diskussionsserien Migrationsdialoger, som samordnades av inrikesministeriet, samlade närmare 700 människor till diskussion om migration. Utgångspunkten för dialogerna, som fördes hösten 2022, var att dels ge människor med olika bakgrund en möjlighet att föra fram sina synpunkter, dels öka förståelsen för migration. Slutrapporten om dialogerna publiceras den 8 mars.

Undantagsti­dens dialoger förde djupgående tankarna till konfliktfyllda erfarenheter under krisåret

30.12.2022 / Pressmeddelande

Från och med april 2020 har människorna mött varandra i de förhandlingar om undantagstid som ordnades mitt under coronakrisen. I diskussionsserien, som samordnades av DialogiAkademin, stiftelsen Erätauko, justitieministeriet, Sitra och finansministeriet, ordnades 232 dialoger, under nio diskussionsdagar på olika håll i Finland och i världen. I diskussionerna deltog över 1 600 personer från olika åldersgrupper och yrken. Nästan 100 aktörer från olika håll i samhället deltog i att ordna dialoger: organisationer, kommuner, ministerier, religiösa samfund, företag och enskilda medborgare.

Inbjudan till perma­nenta diskus­sionsar­rangörer för nationella dialoger

30.12.2022 / Händelse

I de nationella dialogerna vill vi ha ett stort antal diskussionsarrangörer och hoppas att ni deltar.

Sammandrag av Försvars­dialoger för demokratin – stärkandet av demokratin angår alla

21.09.2022 / Sammandrag

Försvarsdialoger för demokratin ordnades som ett svar på den oro över demokratins läge som kriget i Ryssland väckte. Den hänsynslösa attacken mot Ukraina fick många att inse att demokrati inte är någon självklarhet. Den måste stödas dagligen och kontinuerligt. För detta arbete behövs alla medborgare.