menu

Fortsatt utveckling

Den fortsatta utvecklingen av nationella dialoger

Den operativa kärngruppen svarar för den fortsatta utvecklingen av modellen. Utvecklingen baserar sig på responsen från diskussionsrundan och den samhälleliga förändringen. Riktlinjerna för utvecklingen är målen och principerna för den nationella dialogen. Regelbunden utvärdering och insamling av respons är en del av verksamhetsmodellen för nationella dialoger.

Vidareutveckling av de nationella dialogerna sker i första hand med den operativa kärngruppen, de permanenta diskussionsanordnarna och i andra hand med andra aktörer som har anknytning till ämnet.

Olika tillämpningar av ”nationella dialoger” skapar en naturlig evolution för modellen och uppmuntrar till delning av resultat och lärdomar så att alla kan utnyttja dem, om de så önskar. Man försöker också länka dessa exempel till de nationella dialogernas webbsidor.