menu

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://kansallisetdialogit.fi och har utarbetats den 21 december 2022. För tjänsten gäller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att de offentliga webbtjänsterna ska vara tillgängliga. Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet.

Innehåll

Läget för digitala tjänsters tillgänglighet

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Upptäckte du bristande tillgänglighet i vår digitala tjänst?

Du kan meddela oss om tillgänglighetsbrister per e-post kirjaamo.vm@gov.fi . Vi gör vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Tillsynsmyndighet

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för övervakning av tillgängligheten
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus (at) avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000