menu
Pressmeddelande

Undantagsti­dens dialoger förde djupgående tankarna till konfliktfyllda erfarenheter under krisåret

Från och med april 2020 har människorna mött varandra i de förhandlingar om undantagstid som ordnades mitt under coronakrisen. I diskussionsserien, som samordnades av DialogiAkademin, stiftelsen Erätauko, justitieministeriet, Sitra och finansministeriet, ordnades 232 dialoger, under nio diskussionsdagar på olika håll i Finland och i världen. I diskussionerna deltog över 1 600 personer från olika åldersgrupper och yrken. Nästan 100 aktörer från olika håll i samhället deltog i att ordna dialoger: organisationer, kommuner, ministerier, religiösa samfund, företag och enskilda medborgare.