menu
Nationell dialog

Delta i den nationella dialogen om Säkerhet och förtroende

Vårens diskussionsdagar är 10.4 och 23.5. Vi bjuder in dig att delta i en konstruktiv diskussion om säkerhet och förtroende.

Vad betyder trygghet för dig? Vad skapar osäkerhet och förtroende?

Målet är att bättre förstå de många erfarenheter som människor som bor i Finland har av otrygghet och säkerhet samt av förtroendets betydelse i samhället.

Vad är det som är av betydelse för var och en? Vad innebär trygghet och otrygghet i dagens läge för dig, din gemenskap, din organisation eller beslutsfattaren och hur kan vi tillsammans öka förtroendet?

Finland betraktas som ett land med högt förtroende som även under svåra tider har klarat sig genom att blåsa i ett enda kol. Många händelser ute i världen och i Finland undergräver dock nu vår trygghetskänsla. Det uppstår nya krig ute i världen, instabiliteten inom staterna ökar och naturkatastroferna ökar. Det råder ett osäkert ekonomiskt läge i Finland, samhällets motsättningar upplevs tillspetsas, människornas illamående har ökat och nya hot har uppstått inom landet och vid de yttre gränserna.

Hur kan jag delta?

Det är lätt att delta och det krävs ingen stor insats av diskussionsarrangören. Det viktigaste är vil-jan att följa med!

  1. Kombinera säkerhet och förtroende med ett tema som är viktigt för er, till exempel: ”Vad betyder säkerhet och otrygghet i Rovaniemi/Espoo och hur kan vi tillsammans öka förtroendet?”, ”Vad betyder säkerhet och otrygghet för vår skolklass/arbetsgemenskaper/hobbygrupper/de äldre och hur kan vi tillsammans öka förtroendet?”
  2. Anmäl dig som diskussionsarrangör senast 10.4. på denna blankett

Vi sammanställer en lista över de diskussioner som ordnas på olika håll i landet längst ner på denna sida. Ett sammandrag av diskussionerna publiceras så att alla kan dra nytta av det.

Om du istället för att ordna en diskussion vill delta som deltagare, kan du se efter en för dig själv lämplig dialog som du vill anmäla dig till!

Målet är en stor mängd dialoger mellan olika aktörer på olika håll i Finland, där finländarna kan föra en mångsidig debatt om säkerhet och förtroende, höra varandras åsikter, sänka gränserna mellan olika uppfattningar, upptäcka nytt, dela med sig av iakttagelser och bygga upp förtroende tillsammans.

Diskussionen kan ordnas under 2, 3 eller 4 timmar, antingen ansikte mot ansikte eller på distans.

Välkommen med!

Evenemang

Onlinemöte