menu
Nationell dialog

Kom och arrangera en Nationell dialog om Tillsammans och ensam!

Temat för de nationella dialogerna hösten 2023 är ”Tillsammans och ensam”. I dialogerna diskuteras erfarenheterna av möten, gemenskapers betydelse och framtiden.

De nationella dialogerna är en serie diskussioner dit man bjuder in så många olika människor och sammanslutningar som möjligt för att ordna dialoger. Syftet med diskussionerna är att få information om deltagarnas erfarenheter och därigenom förståelse och aktuell information om olika samhällsfenomen, utmaningar och möjligheter. Av alla diskussioner som förts görs ett sammandrag, som publiceras efter diskussionsomgången. De uppgifter som samlats in sammanställs för allmänheten och blir tillgängliga för staten och kommunerna.

Höstens diskussionsdagar är den 10 oktober och den 30 november och alla organisationer och sammanslutningar kan anmäla sig till diskussionsdagarna. Målet är att diskussionsarrangörens egen verksamhet eller organisation ska gynnas av diskussionen, till exempel genom att det uppstår nya kunskaper och idéer. Diskussionsarrangörerna får introduktion och stöd när de bjuder in diskussionsdeltagarna. Man kan anmäla sig till diskussionsdagarna på webbplatsen för de nationella dialogerna.

Temat valdes av organisationer som aktivt har deltagit verksamheten i samband med de nationella dialogerna och har ordnat diskussioner även under våren. De nationella dialogerna ska ha ett tema som det behövs mångsidig förståelse för i Finland. Temat ska beröra en stor grupp människor, inte exkludera någon viss grupp av människor och en bredare förståelse för temat ska gynna hela den offentliga förvaltningen.

Mer information:
Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi
Kai Alhanen, direktör, Dialogakademin, tfn 040 572 0213, kai.alhanen(at)aretai.org

Hur kan jag delta?

Det är lätt att delta och det krävs ingen stor insats av diskussionsarrangören. Det viktigaste är viljan att delta i Finlands första nationella dialog!

  1. Kombinera tillsammans och ensam med ett tema som är viktigt för er, till exempel: ”Vad betyder det i Kuopio/Esbo?”, ”Vad betyder tillsammans och ensamt i klass/arbetsgemenskaper/hobbygrupper/daghems/barn/daghem för vuxna?”
  2. Föranmäl dig som diskussionsarrangör genom denna blankett.
  3. Ytterligare anvisningar om hur diskussionen ska genomföras publiceras senast 20.1.2023 på denna sida.

Vi sammanställer en lista över de diskussioner som ordnas på olika håll i landet längst ner på denna sida. Ett sammandrag av diskussionerna publiceras så att alla kan dra nytta av det.

Om du istället för att ordna en diskussion vill delta som debattör, kan du se efter en för dig själv lämplig dialog som du vill anmäla dig till!

Målet är en stor mängd dialoger mellan olika aktörer på olika håll i Finland, där finländarna kan föra en mångsidig debatt om hur man lever i osäkerhet, höra varandras åsikter, sänka skiljemurarna mellan olika uppfattningar och eventuellt lära sig något nytt om sig själva och andra.

Diskussionen kan ordnas under 2, 3 eller 4 timmar, antingen ansikte mot ansikte eller på distans.

Välkommen med!

Evenemang

Onlinemöte