menu
Sammandrag

I migrationsdialogerna diskuterades integration och sysselsättningsutmaningar

Diskussionsserien Migrationsdialoger, som samordnades av inrikesministeriet, samlade närmare 700 människor till diskussion om migration. Utgångspunkten för dialogerna, som fördes hösten 2022, var att dels ge människor med olika bakgrund en möjlighet att föra fram sina synpunkter, dels öka förståelsen för migration. Slutrapporten om dialogerna publiceras den 8 mars.

Migrationsdialogerna skedde med hjälp av Dialogpaus-metoden, som skapats för en konstruktiv samhällsdebatt. Dialogerna gav såväl infödda finländare som invandrade tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter. Slutrapporten om diskussionsserien är en unik beskrivning av diskussionen om migration 2022.

Läs slutrapporten