menu

Nyheter

Rapport: Undantagstidens dialoger ökade förståelsen, förtroendet och hoppet

04.07.2023 / Sammandrag

Undantagstidens dialoger var en unik gemensam ansträngning av det civila samhället och myndigheterna. De diskussioner som fördes hjälpte till att skapa en gemensam förståelse för livet under covid-19-pandemin och gav också en möjlighet till att stärka delaktigheten i samhället. I april inleds nästa serie aktuella diskussioner, Dialoger till demokratins försvar.

I migrationsdialogerna diskuterades integration och sysselsättningsutmaningar

29.03.2023 / Sammandrag

Diskussionsserien Migrationsdialoger, som samordnades av inrikesministeriet, samlade närmare 700 människor till diskussion om migration. Utgångspunkten för dialogerna, som fördes hösten 2022, var att dels ge människor med olika bakgrund en möjlighet att föra fram sina synpunkter, dels öka förståelsen för migration. Slutrapporten om dialogerna publiceras den 8 mars.

Sammandrag av Försvars­dialoger för demokratin – stärkandet av demokratin angår alla

21.09.2022 / Sammandrag

Försvarsdialoger för demokratin ordnades som ett svar på den oro över demokratins läge som kriget i Ryssland väckte. Den hänsynslösa attacken mot Ukraina fick många att inse att demokrati inte är någon självklarhet. Den måste stödas dagligen och kontinuerligt. För detta arbete behövs alla medborgare.