menu
Sammandrag

Rapport: Undantagstidens dialoger ökade förståelsen, förtroendet och hoppet

Undantagstidens dialoger var en unik gemensam ansträngning av det civila samhället och myndigheterna. De diskussioner som fördes hjälpte till att skapa en gemensam förståelse för livet under covid-19-pandemin och gav också en möjlighet till att stärka delaktigheten i samhället. I april inleds nästa serie aktuella diskussioner, Dialoger till demokratins försvar.

Rapporten finns på Sitras webbplats på finska och engelska.

Bekanta dig med slutrapporten från dialogerna under undantagsperioden på Sitras webbplats