menu
Nyhet

I höstens nationella dialoger diskuteras möten och gemenskaper

Temat för de nationella dialogerna hösten 2023 är ”Tillsammans och ensam”. I dialogerna diskuteras erfarenheterna av möten, gemenskapers betydelse och framtiden.

De nationella dialogerna är en serie diskussioner dit man bjuder in så många olika människor och sammanslutningar som möjligt för att ordna dialoger. Syftet med diskussionerna är att få information om deltagarnas erfarenheter och därigenom förståelse och aktuell information om olika samhällsfenomen, utmaningar och möjligheter. Av alla diskussioner som förts görs ett sammandrag, som publiceras efter diskussionsomgången. De uppgifter som samlats in sammanställs för allmänheten och blir tillgängliga för staten och kommunerna.

Höstens diskussionsdagar är den 10 oktober och den 30 november och alla organisationer och sammanslutningar kan anmäla sig till diskussionsdagarna. Målet är att diskussionsarrangörens egen verksamhet eller organisation ska gynnas av diskussionen, till exempel genom att det uppstår nya kunskaper och idéer. Diskussionsarrangörerna får introduktion och stöd när de bjuder in diskussionsdeltagarna. Man kan anmäla sig till diskussionsdagarna på webbplatsen för de nationella dialogerna.

Temat valdes av organisationer som aktivt har deltagit verksamheten i samband med de nationella dialogerna och har ordnat diskussioner även under våren. De nationella dialogerna ska ha ett tema som det behövs mångsidig förståelse för i Finland. Temat ska beröra en stor grupp människor, inte exkludera någon viss grupp av människor och en bredare förståelse för temat ska gynna hela den offentliga förvaltningen.