menu

Nyheter

I höstens nationella dialoger diskuteras möten och gemenskaper

13.06.2023 / Nyhet

Temat för de nationella dialogerna hösten 2023 är ”Tillsammans och ensam”. I dialogerna diskuteras erfarenheterna av möten, gemenskapers betydelse och framtiden.